Nysnö community integrationscirkel

Betydelsen av gemenskap och stöd är central för integrationsprocessen - även efter programmets slut. Därför arrangerar Nysnö regelbundna integrationsträffar, där tidigare deltagare får möjlighet att dela med sig av sina upplevelser. Välkommen att bli en del av en ny gemenskap!

Välkommen till en trygg, icke-dömande gemenskap där vi utforskar psykedeliska upplevelser och vår process för att integrera dem. Våra integrationsträffar sker digitalt i slutet av varje månad, och faciliteras av en av Nysnös facilitatörer.

Skriv upp dig på e-postlistan

Praktisk information

Digitala integrationsträffar sker via Zoom, pågår i 2 timmar och kostar 100 SEK. Mer information hittar du under respektive evenemang.

Format

Kärnan i våra integrationsträffar handlar om att skapa en trygg miljö där deltagarna får möjlighet att dela kring sin process för att komma i kontakt med sig själva och med gruppen. Vi använder olika samtalstekniker och övningar för att skapa förutsättningar för sårbarhet och autentisk kommunikation. Alla övningar är frivilliga och det går bra att delta utan att dela något. Tillsammans skapar vi en atmosfär av förståelse och acceptans, där alla känslor är välkomna. Allt som delas i cirkeln är självklart konfidentiellt.

Anmälan

När du anmäler dig får du en Zoom-länk och mer information.Vi ber alla deltagare att ansluta några minuter innan avsatt tid. Allt som delas i cirkeln är självklart konfidentiellt. Våra integrationscirklar har 15 platser och det kostar 100 SEK att delta. För anmälan krävs en kod som har delats via e-post med alla tidigare deltagare. Om du har deltagit i ett Nysnö Retreatprogram men saknar koden, hör av dig till info@nysno.se.