Grundkurs i psykedelisk vetenskap

Kursen behandlar den historiska bakgrunden och olika aspekter av det snabbt växande psykedeliska forskningsfältet, med ett fokus på behandlingsmodeller och andra tillämpningar inom psykiatri. Kursen behandlar även neurofysiologiska mekanismer, farmakologi, psykologiska effekter samt medvetandefilosofiska resonemang och spirituella aspekter av psykedelika.

Plats och tid: Online, tisdagar 18.30 - 20.30 med start 28:e februari.

Kurstillfällen och upplägg: Varje tisdag kväll under sex veckor med start 28:e februari 2023. Kursen är indelad i två delar, där varje del utgörs av två föreläsningar och ett webbinar. Varje tillfälle är 1,5h +15min paus.
Klicka här för att ladda ner kursmål, information och rekommenderad litteraturlista

Pris: 2000kr exkl. moms

I första delen, ”Psykedelisk vetenskap, historisk och samtida forskning”, behandlas den centrala utvecklingen från historiskt bruk av psykedeliska substanser inom olika kulturer, framväxten av det psykedeliska forskningsfältet under 1900-talet och den ”psykedeliska renässansen” sedan 1990-talet till idag. En orientering ges av olika synsätt på psykedeliska substanser som präglat deras roll inom den västerländska och andra kulturer. Sammanhang och orsaker till att forskningsfältet stängdes ner och försvann under decennier från 1970 till 1990 tas upp. Innehållet i den nya vågen av psykedelisk vetenskap och dess potentiella konsekvenser för medvetandeforskning, psykologi och förståelse av hjärnans biokemi och fysiologi presenteras.

Den andra delen, ”Psykedeliska substanser och kliniska tillämpningar”, beskriver integreringen av farmakologiska och psykologiska behandlingsmodeller som är essentiellt för att förstå möjliga tillämpningar inom psykiatri. Grundläggande farmakologi för de olika typerna av substanser tas upp. Risker och potentiella faror med den här typen av behandlingsmodeller problematiseras. De typer av behandlingsmodeller som idag prövas inom klinisk forskning på indikationer såsom depression, PTSD/ångestproblematik, beroendesjukdom, med flera, presenteras, såväl som lagstiftning och etik som är relevant för den här typen av behandling.

Anmälan

Något blev fel! Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda.