Den Trygga Platsen: Psykodrama och Breathwork

Välkommen till en unik workshop som kombinerar två kraftfulla metoder för att bygga trygghet - psykodrama och breathwork.

Psykodrama arbetar med agerande och roller i grupp. Vilka roller spelar du i ditt liv? Vilka andra betydelsefulla personer bor inom dig och spelar en roll i hur du agerar och reagerar? Varje roll du har, varje mask som du använder för att dölja dig själv eller anpassa dig, säger någonting om ditt äkta jag. En roll är en portal till ditt äkta jag. Det är värt att utforska.

Psykodrama är ett sätt att väcka olika processer till liv. Ta med dig en fråga som är viktig för dig eller något som du kämpar med - ditt känsloliv, relationer, ett trauma eller en psykedelisk upplevelse som du vill integrera. Under workshopen får du möjlighet att utforska din frågan tillsammans med gruppen.

Vi avslutar med en gemensam breathwork-session för att gå bortom språket och istället bjuda in vår intuition. Det blir en resa inåt, där du kan upptäcka nya insikter och sätt att närma dig dina frågor.

Denna workshop är öppen för alla. Ingen tidigare erfarenhet av psykodrama eller breathwork krävs. Breathwork är inte farligt, men det rekommenderas INTE till personer som har följande tillstånd: epilepsi, graviditet, obehandlade hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, obehandlad bipolär sjukdom eller schizofreni, osteoporos, nyligen opererad, aktivt missbruk, glaukom.

  • Tid: 13-17, lördag den 2 mars 2024
  • Plats: Yogarummet Björkhagen (kurslokalen), Halmstadsvägen 41 Johanneshov
  • Kostnad: Ord. pris 380 kr Tidigare deltagare i Nysnö Retreatprogram och medlemmar i Psykedeliska Sällskapet betalar 280 kr
  • Anmälan via Billetto

◄ Om Raluca ►

Raluca Pascanu är leg. psykoterapeut och specialistläkare inom barn-och ungdomspsykiatri, med över 16 års erfarenhet. Utöver sin medicinska bakgrund är hon är utbildad inom psykodrama, KBT, hypnos, inre barnet–terapi, breathwork och interna familjesystem. Läs mer på www.pratamed.se.

Utvärderingar från tidigare deltagare:

“Kände mig trygg med Ralucas professionella och inkännande ledarskap. Gick då fint att utforska känslor och roller”

“Raluca har ett fantastiskt ödmjukt och prestigelöst sätt som gör att det känns helt tryggt att delta och dela med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter i gruppen. Psykodrama var helt nytt för mig men nu vill jag definitivt prova igen”

------------------------------------------------

Detta evenemang arrangeras av Nysnö, ett psykologföretag med särskild kunskap om psykedeliska upplevelser och förändrade medvetandetillstånd. Sedan 2021 arrangerar Nysnö retreatprogram med lagliga retreats i Nederländerna. Vår intention med detta evenemang att skapa en mötesplats och bistå med integration av psykedeliska upplevelser. Inga av våra aktiviteter i Sverige involverar psykoaktiva substanser.

Oops! Something went wrong while submitting the form.