Nysnö Retreatprogram för vårdpersonal

Skriv upp dig på e-postlistan

Programmet för vårdpersonal är för dig som arbetar eller studerar inom ett vårdyrke och söker en ökad kunskap om den psykedeliska upplevelsen. Upplägget är ett grundläggande utbildningsprogram, kombinerat med möjligheten att utforska erfarenheter med psilocybin i ett tryggt, lagligt och säkert sammanhang. Om du vill arbeta med psykedelika-assisterad behandling i framtiden, eller bara utvecklas på ett personligt och professionellt plan, är programmet en idealisk plats att börja på.

Psykedelika-assisterade behandlingsmodeller är på väg att integreras i vården, vilket ökar behovet av utbildning för vårdpersonal. Personlig erfarenhet betraktas av många experter som ett viktigt komplement till en teoretisk förståelse (Nielson & Guss, 2018). Detta program är en del av vår intention att bidra till kunskap och kollegial gemenskap inom vården, för att öka möjligheterna till en framtida effektiv och säker implementering.

Våra program för vårdpersonal genomförs på engelska med internationella grupper. Skillnaden från våra ordinarie program utgörs av utbildningsmoment och fokus på specifika interpersonella färdigheter. Genom en serie föreläsningar med ledande experter inom psykedelisk vetenskap får du möjlighet att grunda den personliga upplevelsen i en teoretisk förståelse av aktuell forskning.

Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad med kommande vårdprogram är att registrera sig för vår e-postlista för vårdpersonal (engelska).

Programmet innebär i likhet med våra ordinarie program deltagande i en grupprocess, som kan vara både utmanande och utvecklande. I mötet med gruppen får du möjlighet att praktisera viktiga terapeutiska färdigheter som närvaro, autenticitet och sårbarhet.

Våra program handlar inte om behandling av psykisk ohälsa. Vi är förespråkare av evidensbaserad behandling för psykiatriska problem och forskningen om modeller med psykedeliska substanser är ännu inte där. Vår retreatverksamhet syftar istället till ett själsligt och psykologiskt utforskande i våra deltagares strävan mot ett mer autentiskt liv.

Vill du veta om hur deltagare upplever våra program? Läs omdömen från tidigare deltagare, eller hör dem berätta själva i vår podcast Min Resa.

Vårt retreatprogram

Hälsodeklaration och screening
I samband med anmälan får du fylla i en hälsodeklaration som utgör en plattform för en eller två screeningintervjuer.

Förberedelse
I programmet ingår en individuell session och två gruppsessioner för att dig de bästa förutsättningarna inför resan.

Utbildning
Två skräddarsydda seminarier med ledande internationella experter ger dig en teoretisk förståelse för forskningsläget.

Retreat i Nederländerna
Retreat med helpension under fyra dagar med två psykedeliska tryffelsessioner.

Integration
Tre gruppsessioner med fokus på att ta med lärdomarna från upplevelsen hem till vardagen och göra konkreta förändringar. Vid behov ingår också en individuell session.

Etikseminarium
Ett avslutande seminarium med fokus på etiska aspekter hjälper dig reflektera kring implementering av psykedelisk behandling i vården.

Kommande Program

Sedan 2021 har vi genomfört mer än 35 retreatprogram med sammanlagt över 300 deltagare. Av dessa har sex program varit specifikt riktade till vårdpersonal och totalt över alla program är ca 30% av våra deltagare yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård.

Practitioner Program Oktober 2024 [ENG]

Retreatprogram
10
September
2024
30
October
2024
Datum för retreat
3
October
2024
6
October
2024

Öppen för anmälan

Fåtal platser kvar

Anmälan stängd

Fullbokat

Endast väntelista

Mer information