Omdömen från deltagare

Nedan omdömen är skrivna minst en månad efter avslutat program och publicerade med samtycke från deltagaren i fråga. Vissa har uppgett en pseudonym, andra har valt att signera med sitt eget namn. Har du deltagit iett Nysnö retreatprogram och vill bidra med ett omdöme? Skicka din text till info@nysno.se.

Podcast - Min resa

Med podden Min Resa hoppas vi normalisera samtalet kring användandet av psykedelika.
I varje avsnitt följer vi en persons berättelse om en eller flera psykedelisk resor. De länkade avsnitten nedan tar helt eller delvis plats inom ramen för Nysnös retreatprogram, medan många andra avsnitt handlar om bruk i andra kontexter.

Vill du berätta din historia? Skicka isåfall ett mail till peder@nysno.se för ett första samtal.