Vår verksamhet

Våra etiska riktlinjer (PDF)

Inte bara retreats

För de flesta som hör talas om Nysnö är det oftast om våra retreats i Nederländerna det handlar om. Vi gör dock mycket mer än så.
Det räcker nämligen inte med psykedeliska upplevelser för att
åstadkomma hållbar förändring - vi behöver arbeta bredare för att förbereda Sverige för framtiden.

Vad vi gör

 • Retreatprogram

  Vi erbjuder tre typer av retreatprogram: Ordinarie program, Premium-program, samt program för vårdpersonal (Practitioner Programs). Våra ordinarie program och premium-program är öppna för allmänheten, medan våra practitioner programs endast är för vårdpersonal. Våra program pågår under sex veckor, och inkluderar ett fyra dagar långt retreat i Nederländerna. Programmet involverar en kraftfull grupprocess med förberedelse och integration på plats i Sverige, för att öka möjligheterna till långsiktig förändring och utveckling. Våra retreatprogram är ett verktyg för att möjliggöra radikal psykologisk transformation, utveckla nya arbetsmetoder, och i fallet med Practitioner Programs också att träna framtidens psykedeliska terapeuter.

  Läs mer
 • Community

  Gemenskap är ett fundamentalt mänskligt behov och en underskattad faktor för integration av psykedeliska upplevelser. Genom regelbundna workshops och aktiviteter för tidigare deltagare och allmänheten bidrar vi till att bygga en gemenskap kring psykedelika och personlig utveckling. Med podcasten "Min Resa" vill vi bryta ett stigma och visa på bredden av möjliga upplevelser. Två gånger per år arrangerar vi ett integrationsretreat i Sverige för tidigare deltagare.

  Läs mer
 • Samtalskontakt

  Ibland kan det finnas behov av professionellt stöd i relation till en psykedelisk upplevelse, men kunskapen inom vården är fortfarande låg. Vi förmedlar kontakt till legitimerade terapeuter med förståelse för psykedeliska upplevelser. Våra anknutna psykologer och psykoterapeuter träffar regelbundet klienter som vill ha stöd att hantera sin upplevelse eller söker en ökad förståelse för sin process.

  Läs mer
 • Utbildning

  Vår utbildningsverksamhet är under uppbyggnad, med intentionen att dela med oss av den kunskap och erfarenhet som vi har byggt under de senaste åren. Under 2024 lanserade vi vår grundkurs för vårdpersonal, och psykologerna i Nysnö medverkar regelbundet som externa föreläsare runtom i Sverige och medverkar till att utbilda den personal som kommer att krävas för att implementera svenska och utländska
  psykedeliska terapeuter.

  Läs mer