Vår verksamhet

Inte bara retreats

För de flesta som hör talas om Nysnö är det oftast om våra retreats i Nederländerna det handlar om. Det stämmer att vi sedan starten 2021 har genomfört närmare 20 retreatprogram, men vi gör mycket mer än så. Det räcker nämligen inte med psykedeliska upplevelser för att åstadkomma hållbar förändring - vi behöver arbeta bredare för att förbereda Sverige för framtiden.

Vad vi gör

Retreatprogram

Våra retreatprogram pågår under ca en månad, och inkluderar ett fyra dagar långt retreat i Nederländerna. Programmet involverar en kraftfull grupprocess med förberedelse och integration på plats i Sverige, för att öka möjligheterna till långsiktig förändring och utveckling. Våra retreatprogram är ett verktyg för att möjliggöra radikal psykologisk transformation, utveckla nya arbetsmetoder, och träna framtidens psykedeliska terapeuter.

Läs mer

Community

Gemenskap är ett fundamentalt mänskligt behov och en underskattad faktor för integration av psykedeliska upplevelser. Genom regelbundna integrationscirklar och aktiviteter för tidigare deltagare bidrar vi till att bygga en gemenskap kring psykedelika och personlig utveckling. Med podcasten "Min Resa" vill vi bryta ett stigma och visa på bredden av möjliga upplevelser. Vi arrangerar kurser och ger föreläsningar om psykedelisk vetenskap för att förmedla forskning och höja kunskapsnivån inom vårdyrken och samhället i stort.

Läs mer

Samtalskontakt

Ibland kan det finnas behov av professionellt stöd i relation till en psykedelisk upplevelse, men kunskapen inom vården är fortfarande låg. Vi förmedlar kontakt till legitimerade terapeuter med förståelse för psykedeliska upplevelser. Våra anknutna psykologer och psykoterapeuter träffar regelbundet klienter som vill ha stöd att hantera sin upplevelse eller söker en ökad förståelse för sin process.

Läs mer

Utbildning

Vår utbildningsverksamhet är under uppbyggnad, med intentionen att dela med oss av den kunskap och erfarenhet som vi har byggt under de senaste åren. Under våren 2023 lanserar vi vår grundkurs i psykedelisk vetenskap, och psykologerna i Nysnö medverkar regelbundet som externa föreläsare runtom i Sverige. I framtiden avser vi utbilda den personal som kommer att krävas för att implementera svenska psykedeliska terapeuter.

Läs mer