Nysnö inom forskning och media

Nysnö har den moderna forskningen om psykedeliska substanser att tacka för sin existens - utan den skulle vi inte känna oss trygga med att det vi gör är säkert. Vetenskap och beprövad erfarenhet ligger till grund för vårt arbete, vilket gör det självklart för oss att bidra till ytterligare kunskap om psykedeliska substanser. Detta sker dels genom egna vetenskapliga samarbeten och dels genom att integrera forskningsprojekt i våra retreatprogram. Vi välkomnar studenter och forskare att göra riktade undersökningar bland våra deltagare.

Medarbetare hos Nysnö förekommer återkommande i media utöver vår egen podcast.

Samarbeten inom psykedelisk vetenskap

Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Sedan våren 2022 samlar Nysnö in anonymiserad enkätdata från frivilliga deltagare vid våra program. Datan analyseras av en forskargrupp vid Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Det som undersöks är Nysnös retreatprogram i relation till välmående, relationsmönster och hälsa. De första preliminära resultaten planeras bli tillgängliga under 2024.

Kontaktperson: Joel Gruneau Brulin, fil. dr, leg. psykolog
E-post: joel.gruneau.brulin@psychology.su.se


Akademiska arbeten

Changes in attachment and emotional regulation skills after a psilocybin retreat, and how psychedelics may affect therapists working with ISTDP. An exploratory, mixed-methods, naturalistic study of legal psychedelic retreat attendees. Gustav Martling, uppsats på Masternivå, psykologprogrammet, 2023.

Ökat välmående och minskad ångest: En naturalistisk studie på 27 svenska deltagare vid ett psykedeliskt retreat organiserat av svenska psykologer. Rasmus Ejnebrand och Robin Barkman, kandidatuppsats, 2022/23.

Potentiellt negativa effekter av psykedelisk behandling. Moa Nordin med bidrag från teamet inom Nysnö, examensuppsats 2023.

Nysnö i media och podcasts - ett urval

Jesper Råback intervjuas i SVT-dokumentären Svenskarna och den psykedeliska svampen, som också innehåller klipp från ett Nysnö-retreat i Nederländerna. Se dokumentären på SVT Play.

Psykologtidningen om Nysnö i december 2023.

Filip Bromberg och Johan Eriksson intervjuas i reportaget Forskarnas nya svampställe i tidningen ICON. Läs reportaget här.

Psykologtidningen har skrivit om Nysnös verksamhet, och tidigare skrivit om medgrundarnas arbete med psykedelisk vetenskap.  

Filip Bromberg har deltagit i ett antal podcasts, bl.a: Hur kan vi?, Kropp & Själ, Perspektiv, Vägen till Paradiset & Fri Tanke.

Johan Eriksson har bl.a. deltagit i Närvaropodden.

Peder Fjällström i Resumé om psykedelika i förhållande till kreativitet.Forskningsarbeten av Nysnös medarbetare

Louma, Sabucedo, Eriksson, Gates & Pilecki (2019): Toward a contextual psychedelic-assisted therapy: Perspectives from Acceptance and Commitment Therapy and contextual behavioral science.

Lebedev, Acar, Garzón, Almeida, Råback, Åberg, Martinsson, Olsson, Louzolo, Pärnamets, Lövdén, Atlas, Ingvar & Petrovic (2021): Psychedelic drug use and schizotypy in young adults

Råback, Lebedev & Petrovic (2019, unpublished, by request): Lasting perceptual aberrations among individuals with a history of psychedelic drug-use