Vanliga frågor

Skriv upp dig på e-postlistan

Se gärna över svaren på de vanligaste frågorna vi får, innan du tar kontakt. Hittar du inte det du söker efter, maila oss gärna på info@nysno.se.

Vilka etiska förhållningssätt har Nysnö?

Att arbeta med personer i förändrade medvetandetillstånd ställer högre krav på etiska förhållningssätt än vad som är fallet i reguljär psykoterapi eller liknande utvecklingsarbete. Det vi gör påverkar regelmässigt människors liv djupt och vi inser att vi har ett stort inflytande på dessa processer och därigenom ett stort ansvar. Läs gärna våra etiska principer i sin helhet.

Hur långt är ett retreatprogram, och vad ingår förutom själva retreatet i Holland?

Våra retreatprogram sträcker sig över ca en månad och innehåller en individuell process som vävs samman med en gruppkontext. Programmet inleds med en screening som utgörs av en eller två intervjuer som innehåller omfattande information om programmets alla delar utöver själva screeningen. Därefter är det ett enskilt samtal med en av facilitatorerna för retreatprogrammet med fokus på deltagarens intention, förhoppningar och farhågor.

Ett par veckor innan retreatet påbörjas grupprocessen med en introduktion med hela gruppen, inklusive personal, online. Ungefär en vecka innan retreat träffas hela gruppen i Stockholm eller online för en förberedande workshop. Därefter är det dags för retreat i Nederländerna som vanligtvis sträcker sig över fyra dagar.

En dryg vecka efter retreat ses gruppen igen för en integrations-workshop i Stockholm eller online. Programmet knyts senare ihop med en uppföljande träff online och det finns även möjlighet att boka ett avslutande individuellt integrationssamtal med facilitator.

Vad kostar ett retreatprogram?

Priserna varierar beroende på målgrupp och omkostnader. Generellt pris på våra standardprogram är för närvarande 29 000kr + moms. Högre för våra premiumprogram eller specialprogram som genomförs på speciella högklassiga venues.

Var hittar jag information om kommande retreatprogram?

Information om kommande retreatprogram finns på nysno.se/retreatprogram. För att bli omedelbart informerad om när nya program går att anmäla sig till eller andra nyheter rekommenderar vi att skriva upp sig på vår e-postlista för retreatprogram.

Jag vill anmäla mig till kommande retreatprogram, hur gör jag det?

På vår retreatsida nysno.se/retreats klickar du på "mer information" vid det program som intresserar dig. Där finns det fördjupad information om just det programmet och ett anmälningsformulär.

Kan man börja med vanlig psykoterapi hos er först och sen genomföra ett retreat senare?

Nej, tyvärr. Våra retreatprogram syftar inte till att behandla psykisk ohälsa och det är viktigt att vi separerar psykologisk behandling från retreatprogrammen för att det inte ska ske sammanblandning. Som legitimerad vårdpersonal har vi ett åtagande att hänvisa till evidensbaserad behandling för psykisk ohälsa och modeller som innefattar psykedeliska substanser har ännu inte nått den nivå av vetenskapligt konsensus att vara det. Vi har ett nätverk av kunniga kollegor som vi kan rekommendera kontakt med istället för teamet inom Nysnö om så önskas.

Kan jag ha en fortsatt psykoterapikontakt hos er efter genomfört retreatprogram?

Nej, tyvärr. Våra retreatprogram syftar inte till att behandla psykisk ohälsa och det är viktigt att vi separerar psykologisk behandling från retreatprogrammen för att det inte ska ske sammanblandning. Som legitimerad vårdpersonal har vi ett åtagande att hänvisa till evidensbaserad behandling för psykisk ohälsa och modeller som innefattar psykedeliska substanser har ännu inte nått den nivå av vetenskapligt konsensus att vara det. Vi har ett nätverk av kunniga kollegor som vi kan rekommendera kontakt med istället för teamet inom Nysnö om så önskas.

Vad ingår i screeningprocessen?

Screeningen börjar med en hälsodeklaration som används som plattform för en eller två intervjuer. Den första intervjun syftar till att ge information och bedöma om det föreligger någon risk på något sätt vid deltagande i retreatprogrammet. Den andra intervjun har fokus på lämplighet med retreatprogrammet utifrån deltagarens intention och olika bakgrundsvariabler.

Vilken typ av psykedelisk substans använder ni vid retreat i Nederländerna?

Vi använder så kallade "magiska tryfflar" av god kvalitet som innehåller hög halt av psilocybin. Dessa är lagliga i Nederländerna.

Vilka doser använder ni under retreat i Nederländerna?

Doserna individanpassas för alla sessioner. Vid den inledande psykedeliska sessionen under ett sedvanligt retreat använder vi ett smalt doseringsintervall som är satt för att ge våra deltagare en ordentlig orientering i vad ett psykedeliskt medvetandetillstånd innebär, men utan att det ska bli helt överväldigande. Vid den andra sessionen anpassas dosering utifrån deltagarens önskan utifrån intention, erfarenhet från den första sessionen och rådgivning av våra facilitatorer.

Jag har en lång historia av psykisk ohälsa, kan jag få psykedelika-assisterad psykoterapi hos er?

Nej, tyvärr. Våra retreatprogram syftar inte till att behandla psykisk ohälsa. Som legitimerad vårdpersonal har vi ett åtagande att hänvisa till evidensbaserad behandling för psykisk ohälsa och modeller som innefattar psykedeliska substanser har ännu inte nått den nivå av vetenskapligt konsensus att vara det. Vi har heller ingen verksamhet utanför våra program som konkret involverar psykedeliska substanser.

Jag står på antidepressiv medicinering, gör det att jag inte kan delta i era retreatprogram?

Det beror på olika faktorer hos både deltagaren och det aktuella programmet av intresse. För psilocybin är riskprofilen generellt sett mycket låg och de vanligaste typerna av antidepressiv behandling utgör oftast inget hinder. För en del andra lite mer komplexa upplägg för medicinering eller ovanliga preparat finns det goda skäl att vara extra försiktig. Alla såna här frågor prövas case by case under screening.

Jag har en närstående som skulle behöva vara med på ett av era retreatprogram, kan jag anmäla hen?

Nej, vi kan endast ta emot anmälningar från personer själva. Den egna drivkraften till en sån här sak är av yttersta vikt för att skapa rätt förutsättningar till att nå konstruktiva utfall. Ingen bör övertalas att göra det här utan en egen vilja och nyfikenhet.

Jag har planer på att genomföra en psykedelisk session eller retreat på annat ställe än Nysnö, kan jag ändå anlita er för personlig förberedelse och integration?

Ja, det är möjligt i den mån medlemmarna i Nysnös team har tidsmässigt utrymme för detta. Den typen av arbete sker dock inte under Nysnös paraply, utan inom ramen för våra teammedlemmars egna privata mottagningar.

Jag har haft en psykedelisk upplevelse som varit svår att hantera, kan jag få hjälp med integration hos er?

Ja, det är möjligt i den mån medlemmarna i Nysnös team har tidsmässigt utrymme för detta. Den typen av arbete sker dock inte under Nysnös paraply, utan inom ramen för våra teammedlemmars egna privata mottagningar.

När går era onlinekurser?

I februari 2023 påbörjades den första upplagan av vår grundkurs inom psykedelisk vetenskap. Under 2024 påbörjade vi även vår första upplaga av vår kurs för vårdpersonal. För mer information, se https://nysno.se/utbildningar.

Jag är student och vill göra ett uppsatsarbete relaterat till Nysnös verksamhet, är det möjligt?

Ja, absolut. Det är ett av de viktigaste syftena med den här verksamheten och vi välkomnar varmt alla seriösa uppslag till forskningsansatser. Dock bör det finns en medvetenhet om att etiskt godkännande kan vara knepigt och vi rekommenderar att påbörja den processen i mycket god tid.

Jag är forskare och planerar en studie. Är det möjligt att ha ett samarbete med Nysnö för att undersöka aspekter av psykedeliska upplevelser?

Ja, absolut. Det är ett av de viktigaste syftena med den här verksamheten och vi välkomnar varmt alla seriösa uppslag till forskningsansatser. Dock bör det finns en medvetenhet om att etiskt godkännande kan vara knepigt och vi rekommenderar att påbörja den processen i mycket god tid.

Jag vill jobba hos Nysnö, är det någon jag kan kontakta rörande det?

Tack för ditt intresse! Vi använder oss ofta av olika typer av konsulttjänster. Läs mer här.

Jag har en berättelse jag vill berätta i podden

Med podden Min Resa hoppas vi normalisera samtalet kring användandet av psykedelika. I varje avsnitt följer vi en persons berättelse om en eller flera psykedelisk resor. Vill du berätta din historia? Skicka isåfall ett mail till peder@nysno.se för ett första samtal.