Om Nysnö

Våra etiska riktlinjer (PDF)

Vår roll och vision i den psykedeliska renässansen

Det pågår psykedelisk renässans i västvärlden knuten till ett återuppväckt vetenskapligt intresse för den psykedeliska upplevelsen. De första psykedeliska behandlingsmetoderna kommer sannolikt att godkännas under 2024, vilket kan vara första steget för ett paradigmskifte inom psykiatrin. Samtidigt står vi inför en rad utmaningar kopplade till brist på erfarenhet och kunskap om hur potentialen kan utvinnas på bästa sätt. Dessa substanser har brukats av människor för andliga och medicinska syften i tusentals år, men i vår kultur är detta något helt nytt.

Fröet till Nysnö planterades redan 2016, då våra medgrundare Filip, Johan och Jesper var med och bildade Nätverket för psykedelisk vetenskap (NPV). Intentionen sedan dess har varit att bidra till en framtid för psykedelika-assisterad terapi i Sverige genom att öka kunskapsnivån och bryta ett kulturellt stigma. Vårt arbete resulterade i Sveriges första vetenskapliga konferens om psykedelisk psykiatri på högsta internationella nivå 2018 och godkännandet av den första kliniska studien med psilocybin för depression 2020 (PSIPET). Nysnö tog form 2021 och representerar nästa steg i den process som vi tror är nödvändig för att bidra till en ansvarsfull och framgångsrik integration av psykedeliska behandlingsmodeller i Sverige och världen.

Vår vision är att vara ett globalt kunskapsbolag med spetskompetens inom tillämpning av psykedelika inom fälten för psykisk ohälsa och personlig utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda ett omfattande program utifrån vår egen modell som inkluderar lagliga psykedeliska sessioner med psilocybin, genom utbildningar inom det psykedeliska forskningsfältet, samt genom att bidra såväl till forskning som den generella samhällsdebatten.

Vi har samlat vanligaste frågorna här, men du får gärna även maila oss på info@nysno.se.

Medarbetare

Jesper Råback

Jesper har en professionell bakgrund inom beroendevård, rättspsykiatri och palliativ vård. Han har haft en framträdande roll i tillkomsten av Sveriges första kliniska studie med psilocybin som nyss är avslutad vid Karolinska Institutet och var verksam där som behandlare. Jesper har även en läkarexamen utöver legitimation som klinisk psykolog.

Hans grundutbildning som psykolog är inom psykodynamisk psykoterapi, med fokus på affektfokuserad behandling. Jespers två masterprojekt (medicin och psykologi) har behandlat risker för varaktiga perceptionsstörningar vid bruk av psykedeliska substanser samt förutsättningar för personlig utveckling efter svåra traumatiska händelser. Jesper var 2016 medgrundare till Nätverket för Psykedelisk Vetenskap och sitter i styrelsen för Humankind Labs AB som sakkunnig om psykedeliska behandlingar.

Filip Bromberg

Filip har sedan 2015 haft en tongivande roll inom psykedelisk forskning i Sverige, som medgrundare och tidigare ordförande i Nätverket för psykedelisk vetenskap. Filips arbete med finansiering och kommunikation i Stiftelsen Osmond Foundation (numera Norrsken Mind) har varit centralt för fältets utveckling. Filip är leg. psykolog och bedriver vid sidan av sitt arbete med Nysnö en privat praktik med fokus på integration av psykedeliska upplevelser.

Filip har ett stort engagemang för psykedelisk harm reduction, och håller integrationscirklar för Psykedeliska Sällskapet. Filip är också DJ sedan många år och har en passion för musikens roll i upplevelsen, något som många av våra deltagare har fått erfara i samband med våra program.

Johan Eriksson

Johan har arbetat med psykologisk behandling sedan 2011, inom såväl primärvård som psykiatri. Sedan 2019 har han i sin privata verksamhet fokuserat på psykedelisk integration och harm reduction. Johan har sin grundutbildning inom KBT/ACT men har också vidareutbildat sig inom affektfokuserad terapi (ISTDP).

Johan är utbildad inom ett flertal psykedeliska behandlingsprotokoll och har själv varit behandlare inom ramen för psykedelisk forskning. I sin roll som tränare för det amerikanska utbildningsföretaget Fluence har Johan utbildat psykedeliska terapeuter i både Europa och USA sedan 2020. 2016 var Johan med och grundade Nätverket för Psykedelisk Vetenskap, där han var vice ordförande fram till 2021.

Hanna Radomski Workneh

Leg. psykoterapeut med egen mottagning i Malmö. Hanna har mångårig erfarenhet av psykologisk behandling inom affektfokuserad behandling (ISTDP), och utbildar sig för närvarande till handledare och lärare. Hannas roll i Nysnö är som assistent och facilitator i våra retreatprogram.

Roshi Derakhshan

Leg. psykoterapeut och föreläsare med inriktning på stress, utmattning, trauma och psykedelisk integration. Certifierad facilitator i Somatic Breathwork. Inom Nysnö arbetar Roshi primärt som facilitator och assistent i våra retreatprogram. Hon håller också workshops med breathwork i Stockholm samt vid våra integrationsretreats.

Cecilia Franke

Leg. psykoterapeut, leg fysioterapeut med inriktning på psykosomatik. Driver privat mottagning med fokus på kroppsmedvetenhet och närvaro i rörelse i kombination med KBT. Numera ökat fokus på psykedelisk harm reduction och integration. Cecilias roll i Nysnö är primärt som facilitator och assistent vid olika typer av retreatprogram.

Susanna Hinderks

Kroppsorienterad coach och yogaterapeut med ett långt engagemang i Hollands psykedeliska community. Under de senaste 20 åren har hon varit särskilt passionerad för psykedelisk forskning, och hennes erfarenhet av att stötta personer genom förändrade medvetandetillstånd sträcker sig över ett decennium. Inom Nysnö arbetar Susanna huvudsakligen som facilitator eller assistent i internationella retreatprogram.

Evrim Kurc

Evrim is co-owner of the Bio Basis since 2014, an organic catering company, that caters for various events from private dining to weddings to festivals. Produce are mostly purchased directly from local farmers. This means seasonal cooking, limited food miles and short lines from farm to fork.Evrim's cooking style is soulful and characterized by funky flavours and colourful plates.

Patrik Gargolinski

Patrik är affärsjurist och affärsutvecklare, verksam primärt inom innovations- och tillväxtbolag sedan många år genom egen rådgivningsbyrå och verksamheter i olika bolag. Patriks roll i Nysnö ligger inom vision, strategi, affärsutveckling och juridik. Med ett intresse sedan barnsben för de stora frågorna inom fysik, astronomi, filosofi, medvetande m.m. har intresset för psykedelika och dess potential utvecklats som en självklar följd av intresset för det komplexa och outgrundliga.

Peder Fjällström

Peder har en bakgrund inom media, marknadsföring, digitalbyråer och startups och driver förutom Nysnö ett innovationsföretag. Peder ansvarar för Nysnös varumärke samt tekniska och administrativa plattformar. Peder arbetar som assistent på våra retreat då tillfälle ges och producerar även Nysnös podd, Min Resa. Han bor med sin familj på en bondgård utanför Skellefteå med familj, hundar, katter, höns och hästar.