Psykedelisk vetenskap, terapi och integration: Introduktionskurs för vårdpersonal

Välkommen till Sveriges första introduktionskurs i psykedelisk vetenskap för vårdpersonal! Den första omgången (januari-mars 2024) går mot sitt slut, och vi tar nu emot anmälningar för nästa kohort med start 22 april. Kursen är utformad som ett första steg för dig som vill vara verksam inom detta snabbt växande område. Det är en idealisk plats att börja för alla som vill hjälpa klienter som använder psykedelika (eller frågar om det), eller är intresserad av att så småningom arbeta med psykedelika-assisterad terapi.

Kurstillfällen och upplägg: 22 april - 17 juni 2024. 6 föreläsningar, 2 seminarier och 1 workshop. Hela kursen sker online och live, med möjlighet att se föreläsningar i efterhand. Mer information om datum och upplägg hittar du här.


Kursansvarig: 
Filip Bromberg
Föreläsare & lärare:
Filip Bromberg, Jesper Råback, Eva Henje, Rebecka Malm, Johan Eriksson, Hanna Radomski Workneh, Daan Keiman

Kursbeskrivning
Psykedeliska substanser har en lång och fascinerande historia av användning i andliga och medicinska syften. Efter ett långt uppehåll har forskningen kommit igång igen, med förhoppning om att dessa mediciner snart kan bli tillgängliga som behandlingar för några av samhällets mest allvarliga former av lidande: depression, missbruk och traumaproblematik. Många som inte får hjälp av tillgängliga behandlingar väljer att självmedicinera, vilket skapar ett behov av insatser både för att minska riskerna förknippade med dessa substanser, och för att hjälpa klienter att integrera lärdomar från psykedeliska upplevelser i deras dagliga liv.

Denna 9 veckor långa onlinekurs är utformad för vårdgivare och studenter som vill lära sig mer om aktuell psykedelisk forskning och klinisk praxis, inklusive hur man arbetar med patienter som har en historia av psykedelisk användning eller har uttryckt intresse för att använda psykedeliska substanser. Utbildningen inkluderar sex föreläsningar, två seminarier och en workshop där deltagare får träna på att bemöta klienter genom rollspel. Etik och kritisk diskussion genomsyrar kursen med möjligheter till att utbyta erfarenheter, lära tillsammans och att bygga gemenskap. Genom en digital plattform får deltagarna möjlighet att diskutera kursmaterial, inspelade föreläsningar och ytterligare resurser.

Den tidiga delen av kursen ger en bakgrund om psykedeliska substanser, deras historia och verkningsmekanismer relevanta för psykedelika-assisterad terapi. Vi går sedan vidare till det praktiska med att definiera integration och vad som krävs för arbeta med klienter som överväger att använda psykedelika, faktiskt använder psykedelika eller har använt dem tidigare. Vi diskuterar grunderna för psykedelika-assisterad terapi och berör aktuella kliniska prövningar, forskningsprotokoll och vad dessa betyder för framtidens behandling inom hälso- och sjukvård. Med hjälp av ledande experter berörs vikten av ett traumamedvetet och etiskt förhållningssätt. Du avslutar kursen med en praktisk förståelse för bemötande i relation till psykedeliska upplevelser, samt den grundläggande orientering som krävs för att engagera dig djupare inom fältet. Läs mer.

Antagningskrav: Inga särskilda förkunskaper krävs, men kursen är endast tillgänglig för personer som arbetar inom ett vårdyrke eller studerar för att arbeta inom ett sådant. Om du känner dig osäker, hör av dig till filip@nysno.se.

Kostnad:
- Ordinarie: 5900 SEK + moms
- Student: 3400 SEK + moms

Anmälan till vårens kurs är stängd.

Anmälan

Tack!

Länk till betalning och skickas till din e-postadress inom kort.
Din anmälan är komplett efter vi mottagit din betalning.
Något blev fel! Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda.