Breathwork & Drum Journey med Roshi och Soroush

Våren 2024

Välkommen till en djup och frigörande resa med breathwork, live-trummor och avslutande sound bath. Sessionen faciliteras av Roshi Derakshan och Soroush Shouri i samarbete med Nysnö.

Med hjälp av coachande kommunikation, trauma-informerad beröring och kraftfull musik kommer deltagare att komma ur det tänkande sinnet och in i kroppen, vilket bidrar till att frigöra spänningar, stress, känslor och olika tankemönster. Upplevelser kan vara fysiska, emotionella eller spirituella, t.ex. I form av rörelser i kroppen, tårar, skratt och frigörande av ilska. När vi ger uttryck för våra känslor så har vi utrymme för mer närvaro och kan uppleva mer av livet. Sessionen avslutas med en meditation till ljudet av klangskålar. Du kommer att lämna sessionen mer avslappnad, klar och kanske med en eller fler insikter om vad du behöver i ditt liv.

Om Roshi och Soroush

Roshi Derakshan är leg. psykoterapeut och arbetar med hela människan med ett trauma informerat holistiskt perspektiv samt med psykedelisk integration. Hon erbjuder breathwork som ett verktyg för att hjälpa klienter få en djupare kontakt med kroppen, och frigöra stress/trauma och emotionella blockeringar Hon har sedan 2022 arbetat regelbundet på Nysnö retreats, där hon också håller i breathwork-sessioner. Roshi erbjuder regelbundet gruppsessioner och events där hon belyser vikten av andetaget och nervsystemet för bättre hälsa, personlig utveckling och välmående.

Soroush Shouri är leg. psykolog och arbetar med psykedelisk integration. Utöver detta arbete erbjuder han trumresor med syfte att skapa meditativa tillstånd som möjliggör för deltagaren att få en djupare upplevelse av sig själv. Soroush har under många år spelat olika slags trummor på ayahuascaceremonier både i Holland och i Brasilien. Han erbjuder en unik fusion av iranska och brasilianska trumrytmer som möjliggör en djupgående inre resa. Dessa rytmer har länge använts för meditation, andlig reflektion och ceremoniella ändamål. Genom deras hypnotiska och rytmiska kvaliteter kan de hjälpa lyssnaren att centrera sig själv, nå inre ro, och skapa en starkare förbindelse med sitt inre jag.

Tider, kostnad och anmälan

▸ Datum: Kl 19.15 den 23/2, 26/4, 31/5. Klockan 20.00 den 20/3. Dörrarna öppnas 15 minuter innan starttid.

▸ Plats: Yogarummet Björkhagen, Halmstadsvägen 43 Johanneshov. Ingång genom cafét. Den 20/3 håller vi till i kurslokalen, Halmstadsvägen 41.

▸ Kostnad: 380 kr/person, tidigare deltagare i Nysnö Retreatprogram och medlemmar i Psykedeliska Sällskapet betalar 280 kr.

Anmälan sker via Billetto.

Oops! Something went wrong while submitting the form.