Psykedelisk praktik och vetenskap

Skriv upp dig på e-postlistan

psykedelisk praktik och vetenskap

I Nysnö finns ledande expertis på psykedeliska substanser och dess potentiella tillämpningsområden. Vi arbetar för att förbereda Sverige och världen för ett sannolikt paradigmskifte, genom att höja kunskapsnivån, öppna upp samtalsklimatet och att tillgängliggöra psykedeliska upplevelser inom ett lagligt, säkert och tryggt ramverk.

vår verksamhet

Vi erbjuder program som innefattar retreats i Nederländerna, med förberedelse och integration i Sverige eller online. Därutöver ger vi onlinekurser och annan utbildning inom det psykedeliska fältet.

Om oss

Psykologerna i Nysnö har i flera år drivit på utvecklingen inom det psykedeliska fältet, och har bidragit till att möjliggöra kliniska studier med psykedeliska substanser i Sverige. Nysnö har utvecklat en egen unik modell i syfte att förstärka synergin mellan psykedeliska sessioner och fokuserad grupputveckling och arbetar långsiktigt med att lägga grunden till framtidens psykedeliska kliniker.